Welkom

De Kinderarcke is een typische dorpsschool. Gelegen onder aan de dijk rond de Braassemermeer. Het gebouw ligt tussen de oude kern van Rijnsaterwoude en de nieuwe kern, de zgn. “Kuil”.

De Kinderarcke is volgens landelijke begrippen een kleine school.
Het leerlingaantal schommelt de laatste 10 jaar tussen de 80 en 120 leerlingen.

Er zullen altijd combinatiegroepen zijn op de school, waarbij wordt gestreefd naar een gemiddeld leerlingaantal van 23 leerlingen per groep.

Onze school staat voor de opdracht er naar te streven dat tegemoet wordt gekomen aan een drietal basisbehoeften van alle kinderen:

Geloof en plezier in eigen kunnen.
Ervaren dat mensen je waarderen om wie je bent en graag met je om willen gaan.
Ervaren dat je zelfstandig en onafhankelijk iets voor elkaar kunt krijgen.
Competentie, relatie en autonomie zijn wezenlijke behoeften.
Daar staan we als school voor.
Zij vormen de leidraad van ons handelen naar kinderen, naar ouders en naar elkaar.
Wij gaan er van uit dat wij in respect voor ieders “zijn” met elkaar om (leren) gaan.

Kinderarcke Rijnsaterwoude

Kinderarcke Rijnsaterwoude