Geschiedenis

In het begin van de twintigste eeuw is een rooms-katholieke school gesticht op de grens van de voormalige gemeenten Rijnsaterwoude en Leimuiden.
Deze school, de St. Jansschool, raakte in 1972 een deel van haar bevolking kwijt aan de kleuterschool “de Kinderarcke”.
Een groep ouders heeft destijds bij het gemeentebestuur druk uitgeoefend om de toenmalige kleuterschool in het dorp Rijnsaterwoude zelf te krijgen.
In 1972 kregen de Leimuidense kleuters ook een eigen gebouw.
De St. Jansschool raakte in 1974 ook zijn toenmalige lagere schoolkinderen kwijt aan Leimuiden. De “Kleine Wereld” was een feit.
Als laatste groep bleven de Rijnsaterwoudse lagere schoolkinderen tot 1978 in de dependance van de St. Jan aan de Vriezenweg zitten. In dat jaar betrokken zij een nieuw gebouw bij de houten kleuterschool in Rijnsaterwoude.
De St. Jan hield op te bestaan en ook Rijnsaterwoude had nu een rooms-katholieke basisschool. De werkelijke integratie tussen kleuter- en lagere school, alle kinderen in één gebouw vond plaats in 1989 na een fraaie aanbouw voor groep 1/2. In oktober 2000 kreeg de school de beschikking over een semi-permanent lokaal voor de “vijfde” groep en kreeg de school zijn huidige vorm.
IMG_8083