Groep 3-4

foto groep3 4 (Small)

In groep 3/4 gaan we de komende periode aan de slag met het thema winter.Komt de winter niet in Nederland: dan halen we hem zelf wel in de klas (en hopen stiekem wel dat er nog sneeuw en ijs komt)! In de themalessen gaan we hier uitgebreid op in.

Na de kerstvakantie hebben we een nieuwe leerling in onze groep 3 erbij gekregen: Nikolas Daams. We wensen hem veel plezier bij ons in de klas!

Groep 3:

We hebben al heel wat letters geleerd. De laatste letters leren we in de eerste weken na de kerstvakantie. Ook gaan we woorden als krat en melk, schoen, voetbal en ring oefenen.

De letters kunnen we allemaal ook mooi in methodisch schrift schrijven.

In de rekenles oefenen we de + en – sommen t/m 10 en 20 en het splitsen van deze getallen.

We gaan tellen met sprongen van 2/5 en 10. En bij het klokkijken oefenen we de hele en halve uren.

 

groep 4:

We gaan starten met lessen in begrijpend lezen. Hiervoor gebruiken we Nieuwsbegrip. Dan lezen we iedere week een tekst die gaat over een actueel thema. De kinderen krijgen deze ook mee naar huis.

Met rekenen gaan we flink oefenen met + en – sommen t/m 100. Hiervoor gebruiken we een getallenlijn.

Ook gaan we de tafels oefenen. Iedere week zullen we een nieuwe tafel aanbieden die de kinderen ook thuis moeten oefenen. We beginnen met de tafel van 1/2 dan 5/10/3/4.

Bij spelling komen de volgende categorieën aan de orde: woorden als bank/bang, specht, meeuw, nieuw, duw, haai, mooi, groeit, poedel, hond.  Ook oefenen we woorden die op de au-plaat of ei-plaat staan. Moet je een woord schrijven met een ei/ij: dan bedenk je eerst of deze op de ei-plaat staat, dan weet je welke ij/ei je moet schrijven.