Groep 5-6

Welkom op de pagina van groep 5/6

 

Na de zomervakantie zijn we weer met veel energie gestart in groep 5/6. De eerste week was het erg warm en daarom hadden we donderdagmiddag een waterfeest.

Ook hebben we een start gemaakt met lezen, taal, spelling en rekenen.

 

Bij rekenen houdt groep 5 zich de komende tijd veel bezig met sommen t/m 100. Groep 6 rekent sommen t/m 1000 en soms zelf hoger uit. Ook is groep 6 begonnen met de breuken.

Verder besteden we natuurlijk ook tijd aan oa. klokkijken, meten met maten en de (deel)tafels.

Voor beide groepen is het automatiseren van de tafels en sommen t/m 20 erg belangrijk. Hieronder staan een aantal links naar sites waar de kinderen de tafels kunnen oefenen:

http://www.tafelsoefenen.nl/

http://www.onlineklas.nl/flash/Tafels%20oefenen.html

http://www.fi.uu.nl/rekenweb/

Ook kan hierbij goed gebruik gemaakt worden van Ambrasoft.

 

Bij spelling oefent groep 5 de komende tijd oa woorden met vaste stukjes (be-, ver-, ge-) en met woorden met een open of gesloten lettergreep. De regels die horen bij de open en gesloten lettergreep worden in groep 6 herhaald. Ook oefent groep 6 met het bijvoeglijk naamwoord en met het vervoegen van werkwoorden.

 

Voor lezen gebruiken we vanaf dit schooljaar een nieuwe methode , Station Zuid. Hiermee oefenen we het technisch lezen. Voor begrijpend lezen gebruiken we de methode Nieuwsbegrip, waarbij elke week een tekst met een actueel onderwerp centraal staat.

 

Wereldoriëntatie pakken we dit schooljaar anders aan, we werken in thema’s. Het eerste thema gaat over de verschillende geloven die er zijn. De kinderen maken kennis met de 5 grootste geloven (Boeddhisme, Islam, Jodendom, Hindoeïsme en Christendom). Er wordt over deze geloven verteld, maar we kijken ook filmpjes en doen verschillende verwerkingsopdrachten.

 

Naast al deze vakken staan er ook nog wat andere dingen op de planning zoals het schoolreisje en de kinderboekenweek.