Schooltijden

De schooltijden:
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 – 12.00 en van 13.00 – 15.00 uur

op vrijdagmiddag zijn de kinderen van groep 1 en 2 vrij!

woensdag: 8.30 – 12.30 uur, ’s middags zijn alle kinderen vrij

De bel gaat 5 minuten voor aanvang van de schooltijden, dan kan iedereen naar binnen.                              De tweede bel betekent: aanvang lestijd.